Valokäyrägeneraattori

Tällä toiminnolla voit piirtää valokäyrän AIP4Win ohjelmalla mitatusta fotometriasta.
Muista valita AIP4Win photometry toiminnossa Output Julian Date päälle!
AIP4Win mittaustiedosto: